bediening

Schakelkasten


schakelkastenKL

 

In de meeste gevallen zal er een algemeen schakelbord voorzien worden in een RF-afgescheiden technisch lokaal en een synoptisch bord welke in samenspraak met de plaatselijke brandweer aan de interventieweg geplaatst wordt.

De functies van het synoptisch bord worden bepaald in overleg met de brandweer. Die functies mogen o.a. gebaseerd zijn op de volgende richtlijnen.

Een schematisch overzicht van elke bouwlaag van het parkeercompartiment welke visueel de volgende items weergeeft :

de begrenzingen tussen de RWA-zones en de volgende controlelampjes:

 • RWA-zones van het geactiveerde brandscenario ;
 • defect of storing van de detectie-installatie ;
 • defect of storing van de RWA-installatie ;
 • actieve afvoerpunt(en) (afvoer in werking en registers in positie) ;

De individuele licht- en geluidssignalen van volgende defecten moeten ook voorzien worden en mogen vermeld worden op het synoptisch bord :

 • defect van de elektrische voeding van het hoofdbord
 • defect aan de voeding van elk elektrisch bord van de RWA-installatie
 • elektrisch defect aan elke mechanische ventilator, voor luchtafvoer en luchtaanvoer
 • defect aan elk beweegbaar rookscherm
 • defect aan de programmeerbare automatische sturingen en aan de bedienings- en controleautomaten, evenals aan het communicatiesysteem.

Indien het gebouw uitgerust is met een Gebouw Beheer Systeem (GBS), worden deze defecten daarheen doorgemeld.

 

 

Handmatige bediening


synoptisch_bord540

 

Het synoptisch bord bevat voor elk RWA-scenario een handmatige en prioritaire bediening, die toelaat om af te wijken van de automatismen van de RWA-systemen die gestuurd worden door de branddetectie, en die gebruikt kan worden voor :

 • het inschakelen van de automatismen bij afwezigheid van automatische activering via branddetectie (defect, storing, enz) in de desbetreffende zone
 • het uitschakelen van de automatismen, hetzij tijdens de automatische werking,
  hetzij om deze werking te verhinderen
 • de periodieke testen.