Ventilatiecomponenten

Ventilatiecomponenten

Mogelijke elementen van een stuwkrachtsysteem:

 

Af–en Toevoerventilatoren

 

foto_af-en_toevoerventilatorenKL

 

De ventilatoren moeten getest zijn volgens de EN 12101-3.
Ze dienen dan ook een certificaat te bezitten uitgereikt door een onafhankelijk testorganisme (bepaald in de EN). Deze dienen naar gelang de inplanting van het type F 200 (200°C bestendig 1 uur) of F300 (300°C bestendig 1 uur) te zijn.
Grote aandacht dient besteed te worden naar de opvoerhoogte van de ventilator alsook de extra reserve die verplicht wordt in de Belgische norm.

 

Impulsventilatoren

 

foto_impulsventilatoren_KL

 

De impulsventilatoren hebben als groot voordeel dat deze uitgerust kunnen worden met geluidsdempers zodat zij ook bij dagelijks gebruik geluidsarm zijn alsook een continue horizontale luchtverplaatsing bezitten.
De ventilatoren moeten getest zijn volgens de EN 12101-3.
Ze dienen een certificaat te bezitten uitgereikt door een onafhankelijk testorganisme (bepaald in de EN). Deze dienen F300 (300°C bestendig 1 uur) te zijn.
De werkschakelaars welke verplicht zijn moeten eenzelfde temperatuursbestendigheid hebben.

 

Inductieventilatoren

 

foto_inductieventilatorenKL

 

De inductieventilatoren hebben als groot voordeel dat zij een kleine hoogte bezitten zodat in parkings waarin de hoogte reeds beperkt is deze geen extra obstakel vormen.
Het nadeel van dit type is dan weer het ontbreken van geluidsdempers en de aanzuig aan de onderzijde.
De ventilatoren moeten getest zijn volgens de EN 12101-3.
Ze dienen een certificaat te bezitten uitgereikt door een onafhankelijk testorganisme (bepaald in de EN). Deze dienen F300 (300°C bestendig  1 uur) te zijn.
De werkschakelaars welke verplicht zijn moeten eenzelfde temperatuursbestendigheid hebben.