rookproeven

Systeemtest door rookproef

De werking van het stuwkracht ventilatiesysteem kan ook achteraf op diverse wijzen getest worden:

 

Koude rooktest

koude_rookproef_nr_1_kl

De meest eenvoudige test is met behulp van koude rook. Op de meest kritische locatie wordt een rookmachine rookproductie opgesteld. Deze zal gedurende een vooraf opgestelde tijd het gebied opvullen me rook. Vervolgens zal beoordeeld worden of het aanwezige ventilatiesysteem in staat is de rook voldoende en binnen de gestelde tijd, af te voeren. Daarnaast kan met koude rook goed aangetoond worden of er dode ongeventileerde hoeken aanwezig zijn. Het nadeel van deze test is dat hiermee geen thermodynamische invloeden beoordeeld kunnen worden.

 

“Full Scale”-test

full_scale_test_fotoKL

De meest betrouwbare test is met behulp van echte auto’s.

Deze test is echter bijzonder kostbaar alsook gevaarlijk en kan ook nog schade aan het gebouw veroorzaken. De thermodynamische invloeden zijn dan wel ten volle aanwezig. De resultaten van een koude rooktest ten opzichte van een autobrand kunnen dan ook van elkaar afwijken.

 

Warme rooktest

foto_rookproeven_nr_3kl

Ten slotte kan er nog getest worden met de Hot Smoke Test.

De thermodynamische invloeden zijn volledig zichtbaar maar de test zal geen schade aan het gebouw veroorzaken aangezien er gewerkt wordt met een schone alcoholische brand doch dienen er speciale voorzorgen genomen te worden wat deze test dan weer niet snel uitvoerbaar maakt.