co/lpg/nox/branddetectie

CO/LPG/NOx- en branddetectie

Voor de aansturing van een parkeerventilatiesysteem is een CO/LPG/NOx detectiesysteem vaak een noodzaak. Het detectiesysteem waarborgt de luchtkwaliteit in de parkeergarage. Naast de CO en LPG sensoren wordt het detectiesysteem voorzien van een ontruimingsinstallatie.

Het toepassen van gasdetectie is zinvol als er sprake is van een verplicht mechanisch ventilatiesysteem, omdat natuurlijke ventilatie ontbreekt of onvoldoende is gewaarborgd. Ook dienen deze beschermd uitgevoerd te worden. Daarom raden wij U onze detectoren aan met een RVS-omkasting welke vandaalbestendig is.


co_detectiecentraleKL co_detectieKL rvs-omkasting-co-detectieKL

 

CO detectie

Koolmonoxide (CO) is een toxisch gas. Concentraties, die bepaald zijn als grenswaarden, moeten worden bewaakt in de garage. De CO-detectoren moeten op een hoogte van 1,50 meter boven de vloer geplaatst te worden. Deze hoogte wordt beschouwd als ademzone van personen. De detectoren mogen een maximaal vloeroppervlak van 400 m² bewaken.

 

LPG detectie

In een parkeergarage mag geen LPG voorkomen. LPG is een explosief gas dat zwaarder is dan lucht. Bij een concentratie hoger dan 10% van de explosiegrens (LEL)  moet er direct maximaal worden geventileerd en zo nodig worden ontruimd. De LPG detectoren dienen te worden geplaatst op een hoogte van 0,15 meter boven de vloer en mogen een maximaal vloeroppervlak van 400 m² bewaken.

 

NOx detectie

Met stikstofoxides wordt zowel stikstofmonoxide (NO) als stikstofdioxide (NO2) bedoeld. De som van beide wordt als NOX aangeduid : [NOX] = [NO] + [NO2]. De detectie van stikstofoxiden is gebaseerd op de chemieluminescente reactie tussen stikstofmonoxide (NO) en ozon (O3). De referentie-ijkmethode voor NOX-analyzers is gebaseerd op primaire ijkstandaarden voor NO en NO2. De primaire ijkstandaard voor NO bestaat uit een gecertificeerde ijkgascilinder met een concentratie van 100 ppm NO onder stikstofatmosfeer.

 

 

Branddetectie

branddetector

Deze sturen de ontrokingsinstallatie aan en dienen van het type analoog adresseerbaar optisch-thermisch type te zijn. Een minimum van 1 detector per 60 m² is een vereiste (verder uit te breiden volgens de NBN S21-100). 

Een automatische brandmeldinstallatie heeft tot doel brand in een dusdanig stadium te detecteren, dat de brand te beheersen is met eenvoudige middelen.