stuwkrachtsysteem

Voordelen stuwkrachtsystemen

Als belangrijkste voordelen noemen we:


1. Ruimtebesparing

 

foto_ruimtebesparingKL

 

Er wordt ruimtebesparing gerealiseerd omdat de functie van luchtkanalen in een parkeergarage wordt overgenomen door de stuwkrachtventilatoren. De stuwkrachtventilatoren verdelen en transporteren de lucht over de parkeerlaag van luchttoevoerpunt naar luchtafvoerpunt. Er zijn geen luchtkanalen meer nodig. Dit geeft ruimtebesparing.

 

2. Flexibele installatie

 

foto_flexibele_installatieKL

 

Uit diverse beproevingen is gebleken dat de plaats van de stuwkrachtventilatoren zeer flexibel is. Zo kan de plaats van de stuwkrachtventilatoren binnen een straal van ca. 2 meter variëren zonder de juiste werking van het systeem te beïnvloeden.

 

3. Volledige menging van de lucht

 

foto_volledige_menging_luchtKL

 

Indien men uitsluitend lucht afzuigt dan vindt er geen menging van de afgezogen lucht plaats.
U kunt immers een kaars niet uitzuigen. Men eist immers dat de lucht voor minimaal 2/3 laag wordt afgezogen. Door het toepassen van stuwkrachtventilatoren wordt de lucht op de parkeerlaag uitstekend gemengd. Er zullen bij het toepassen van stuwkrachtventilatoren geen lokale hoge concentraties optreden zoals wel het geval is bij het conventionele systeem met kanalen.

 

4. Doorspoeling CO/LPG/NOx

 

foto_betere_doorspoelingKL

 

Om in iedere hoek of willekeurige plaats in de parkeergarage zeker te zijn dat er geen hoge lokale concentratie vervuiling ontstaat wordt vaak een uitgebreid kanalensysteem toegepast. Met de stuwkrachtventilatoren is het mogelijk op iedere plaats in de parkeergarage luchtbeweging te creëren. Er ontstaan absoluut geen "dode hoeken".
Door te ventileren waar een hoog CO/LPG niveau gedetecteerd wordt en niet de gehele parkeergarage wordt tijdelijk een beperkte hoeveelheid energie gebruikt. Alleen dan en daar ventileren waar dit nodig is.

 

5. Er is energiebesparing mogelijk

 

foto_energiebesparingKL

 

Bedenkt u eens dat bij een systeem met luchtkanalen de lucht wordt toe- of afgevoerd waarbij de lucht met een relatief hoge snelheid door een luchtkanaal moet worden geperst. Hierbij moet weerstand overwonnen worden. Dit kost energie. Bij het systeem met stuwkrachtventilatoren daarentegen wordt gebruik gemaakt van de parkeergarage zelf als luchtkanaal.
De luchtsnelheid is dus laag en het benodigde vermogen dus ook.
Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat dit vergelijk alleen geldt voor systemen waarbij luchtkanalen worden toegepast. Verder kan in combinatie met een adresseerbaar CO/LPG detectiesysteem gericht geventileerd worden.

 

6. Weerstand

 

foto_weerstandKL

Indien we ervan uitgaan dat er geen luchtkanalen nodig zijn dan kunnen we concluderen dat dit kostenbesparend werkt. Tevens kan bij het toepassen van de mechanische afzuigventilator deze ventilator op een lagere statische druk ingesteld worden omdat de weerstand van het luchtkanaal vervalt.

De ventilator heeft alleen de weerstand van de afvoerschacht te overwinnen alsook de vereiste reserve volgens NBN S21-208-2.
Dit kan resulteren in een kleinere ventilator of een ventilator met een lager toerental waardoor de geluidsreducerende voorzieningen weer goedkoper worden. We moeten hierbij echter beseffen dat het systeem met stuwkrachtventilatoren meer bekabeling vraagt en een grotere schakelkast. Ondanks deze kosten is in veel gevallen het systeem met stuwkrachtventilatoren goedkoper dan het conventionele systeem.